Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Ο Μέγας απαντάει στην "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ"

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ‘ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

"Ο προϋπολογισμός του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2012, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και με την από 2 Δεκ. 2011 Κ.Υ.Απόφαση (αρ. πρωτ. 50698 / 2/12/2011). Πρόκειται για προϋπολογισμό ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, αφού απεικονίζει έσοδα τα οποία πρόκειται να εισπράξουμε, ανεξάρτητα από το ύψος της βεβαίωσης, και δαπάνες τις οποίες δυνάμεθα να πραγματοποιήσουμε. Προτεραιότητα δόθηκε στις ανελαστικές, λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή μισθοδοσία προσωπικού, καύσιμα και δαπάνες κίνησης των απορριμματοφόρων και γενικά των μεταφορικών μέσων του Δήμου, δαπάνες για την αποκομιδή των απορριμμάτων, την λειτουργία του ΧΥΤΑ, δαπάνες για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για την συντήρηση και επισκευή των
εγκαταστάσεων και των δικτύων του Δήμου, των μεταφορικών μέσων, για την λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου, των σχολείων, των παιδικών σταθμών, την μεταφορά μαθητών, των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άλλωστε το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί τμήμα του προϋπολογισμού, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η μείωση των επιχορηγήσεων από την κεντρική διοίκηση, τόσο για λειτουργικές δαπάνες , όσο και για επενδύσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2012 , αναμένεται νέα μείωση στους ΚΑΠ κατά 15%, ενώ τα επενδυτικά προγράμματα ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π. έχουν παγώσει, και η ένταξη έργων σε φορέα χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Παρόλα αυτά, στον προϋπολογισμό αναφέρονται τεχνικά έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα από τα προηγούμενα έτη, είναι ενταγμένα σε φορέα χρηματοδότησης, είναι απαραίτητα να γίνουν και θα χρηματοδοτηθούν από Ιδίους Πόρους του Δήμου, οι οποίοι έχουν εξασφαλιστεί.

Στον κωδικό 81 «Ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών», εμφανίζεται το σύνολο των ανεξόφλητων τιμολογίων, που κατά προσέγγιση (μιας και το έτος δεν έχει κλείσει και συνεχίζονται τόσο οι πληρωμές όσο και οι εισπράξεις) υπολογίζουμε ότι θα οφείλονται την 31.12.2011, περίπου 5,5 εκατομ. Είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός που εμφανίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου, δείχνοντας την διάθεση του Δήμου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου , για την εξόφληση κατά προτεραιότητα των παλαιότερων οφειλών. Ήδη το 2011 έγινε μεγάλη προσπάθεια να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα παλαιότερες υποχρεώσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δικαστικές διεκδικήσεις των εργαζομένων οι οποίες εξοφλήθηκαν στο σύνολο τους με ποσό που ανέρχεται στις 500.000 περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κωδικός επιβαρύνεται με υπόλοιπα προμηθευτών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν από τον Δήμο, λόγω μη θεώρησης από τον Επίτροπο. (π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ 1,5 εκατ.) Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να τα απεικονίζουμε στις υποχρεώσεις μας.

Όσον αφορά τα έσοδα του Δήμου, οι πιστώσεις για το 2012 είναι συγκρατημένες, αφού λάβαμε υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση των δημοτών μας, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του νησιού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν αυξήσαμε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, ούτε τα τέλη καθαριότητας, ούτε τα τέλη ηλεκτροφωτισμού, εν αντιθέσει με τα τέλη παρεπιδημούντων που μειώθηκαν στο 0.5 %. Αναφέραμε παραπάνω για τις επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση οι οποίες θα μειωθούν κι άλλο, την επόμενη χρονιά. Στο ίδιο πνεύμα, οι οφειλές προς τον Δήμο από δημότες και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ότι οφείλονται και το ποσό ανέρχεται σε 6 εκατομ. περίπου, εμείς προβλέψαμε μικρότερο ποσό σύμφωνα με το νόμο, ώστε ο προϋπολογισμός να είναι πραγματικός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από την διεκδίκηση για την είσπραξη αυτού του συνόλου των απαιτήσεων μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, εμείς ως Δήμος Μυκόνου, καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες, αφενός να αυξήσουμε τα έσοδά μας, αφετέρου να μειώσουμε δραστικά τα έξοδά μας. Άλλωστε ο Δ. Μυκόνου, με τον σημερινό προϋπολογισμό του 2012, εμφανίζεται ότι καλύπτει όλες τις λειτουργικές του ανάγκες, όλες τις υποχρεώσεις του, από Ιδίους Πόρους, (δικά του έσοδα δηλαδή), με σημαντική μείωση των επιχορηγήσεων από το κράτος, χωρίς να προβεί σε δανεισμό, και χωρίς να επιβαρύνει τον επαγγελματία και τον κάτοικο του νησιού, όπως την αύξηση τελών.

Όσο για τις ανακρίβειες του κ. Φιορεντίνου, για τις οποίες επισημαίνουμε ότι απαντήθηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματικά απορούμε γιατί τις επαναφέρει. Πιστεύει ο κ. Φιορεντίνος, ότι πραγματικά βοηθάει τον Δήμο και το νησί μας με αυτή του τη στάση; Η γόνιμη και η εποικοδομητική κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη, αντίθετα η μόνιμη άρνηση σε κάθε προσπάθεια νοικοκυρέματος και τήρησης των διαδικασιών, στα οικονομικά του Δήμου μας, για την εξυπηρέτηση μικρο-παραταξιακών συμφερόντων, δεν βοηθάει και προδίδει τους συμπολίτες μας που εμπιστεύτηκαν τον συγκεκριμένο συνδυασμό. Παρόλα αυτά, θα απαντήσουμε συγκεκριμένα στα σημεία, τα οποία τα αναφέρει ως «σημαντικές ελλείψεις και παρανομίες του προϋπολογισμού».

Το ποσό που αναφέρεται στον κωδικό 0611 «Τακτική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό – ΚΑΠ», είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με τις εισπράξεις του έτους 2011, όπως ακριβώς όριζε η από 2/12/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα: Οι εισπράξεις του έτους 2011 ανήλθαν σε ποσό € 1.667.359,32. Μετά την μείωση κατά 15% , ο προϋπολογισμός του έτους 2012 απεικονίζει το ποσό των € 1.417.255,42. Στο σκέλος των εσόδων, στους κωδικούς του προϋπολογισμού που απεικονίζονται τα ανείσπρακτα υπόλοιπα των χρηματικών καταλόγων, έχει προβλεφθεί η επισφάλεια, το ποσό εκείνο δηλαδή, το οποίο ο Δήμος εκτιμά ότι δεν θα εισπράξει το 2012. Συγκεκριμένα το σύνολο του ανείσπρακτου υπολοίπου των χρηματικών καταλόγων την 31.12.2011, ανέρχεται σε ποσό € 7.344.113 και αντίστοιχα έχει προϋπολογιστεί ποσό € 4.998.490. Είναι μειωμένο δηλαδή κατά 31% περίπου.

Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, η υπηρεσίες του Δήμου δεν είχαν ακριβή εικόνα για το ύψος της μισθοδοσίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την κείμενη νομοθεσία. Ως εκ τούτο οι πιστώσεις στους κωδικούς μισθοδοσίας, είναι στο ύψος του περσινού προϋπολογισμού, και θα αναμορφωθούν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού.

Τα μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων, μειώθηκαν αφού δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του Δήμου με κτηνοτρόφους. Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε, ότι είναι πολιτικά ανέντιμο, να εκμεταλλεύεται ο κ. Φιορεντίνος υπηρεσιακά έγγραφα, τα οποία απευθύνονται στον Δήμαρχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, και τα οποία είθισται, κάθε χρόνο να αποστέλλονται, ζητώντας διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία από τους Δήμους επί των προϋπολογισμών τους, προκειμένου η Διοίκηση να προχωρήσει στην έγκρισή τους. Προφανώς λοιπόν, προσπαθεί με την πάγια τακτική του να συνεχίζει να δημιουργεί ψεύτικες εντυπώσεις, σε βάρος της Μυκόνου. Ας τον κρίνει και πάλι ο μυκονιάτικος λαός». "

Ενδοδημοτική διαμάχη για την νομιμότητα του προϋπολογισμού 2012

Κάθε χρονιά η πρώην Νομαρχία και τώρα η νυν Περιφέρεια, ζητάει διευκρινήσεις, πρόσθετα στοιχεία και διορθώσεις επί των προϋπολογισμών του Δήμου. Έτσι και φέτος, έστειλε τις παρατηρήσεις της και ζήτησε επιπλέον τεκμηρίωση για μερικά άρθρα του προϋπολογισμού ώστε να μπορέσει να ελέγξει την νομιμότητά του. Αυτό συνέβη αφού πρώτα "αφουγκράστηκε" τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης η οποία έσπευσε να τις στείλει εγκαίρως στην Περιφέρεια μην τυχόν και παρ'ελπίδα εγκριθεί ο προϋπολογισμός και προχωρήσει η Μύκονος, πράγμα σχεδόν "απαράδεκτο" να συμβεί σύμφωνα με τους σκληρά αντιπολιτευόμενους.

Το έγγραφο της Περιφέρειας με τις αιτούμενες παρατηρήσεις ΑΜΕΣΩΣ "διέρευσε" μέσω της αντιπολίτευσης στην εφημερίδα της Σύρου "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ" και από εκεί στην τοπική μπλοκόσφαιρα. Η αντιπολίτευση πανηγυρίζει ωσάν να πρόκειται για τον "εχθρό" που κατετροπώθη και κραυγάζει οτι "ΕΠΕΣΤΡΆΦΗ ΑΝΕΠΊΔΕΚΤΟΣ" και οτι δικαιώθηκαν οι δικοί της δισταγμοί και η στάση της με την αποχώρηση από την συνεδρίαση του Δ.Σ. την ημέρα της ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό.

Οι πολίτες ας διαβάσουν για τους πανηγυρισμούς Ε Δ Ω ή και Ε Δ Ω είναι ακριβώς τα ίδια...

Εδώ θα δημοσιεύσω απόσπασμα από το έγγραφο της Περιφέρειας με τις παρατηρήσεις. Να σημειώσω οτι δεν λέει πουθενά για επιστροφή και τα ρέστα. Ζητάει συγκεκριμένες τεκμηριώσεις για μερικές εγγραφές - συγκεκριμένα για 5 εγγραφές από τις δεκάδες του προϋπολογισμού - και στο επόμενο ποστ θα δημοσιεύσω την απάντηση του Δήμαρχου για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και για τις παρατηρήσεις της Περιφέρειας. Και τα δύο τα ξεσήκωσα από την "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ" μια και δεν έχουμε ... βύσμα στην Δημαρχία...

Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

"«Σας γνωρίζουμε ότι ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 του Δήμου σας που μας στείλατε δεν αιτιολογείται και ως εκ τούτου, όπως έχει υποβληθεί δεν μπορεί να ελεγχθεί. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50698/2-12-2011, στην αιτιολογική έκθεση που συντάσσει η Οικονομική Επιτροπή τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της.

Στην περίπτωσή σας, απλώς αναγράφονται- παρατίθενται ποσά χωρίς καμία αιτιολογία. Έτσι, δεν αιτιολογούνται π.χ. υπερβάσεις στα έσοδα (έναντι των περσινών αποδόσεων) στους Κ.Α. 011- Μισθώματα, Κ.Α. 045 – Τέλη ακαθαρίστων – παρεπιδημούντων, Κ.Α. 046 – Λοιπά τέλη, Κ.Α. 0611 – ΚΑΠ (αντίθετα απαιτείται μείωση 15% από τα περσινά έσοδα), Κ.Α. 2.2118 – Έσοδα ΠΟΕ Ακαθαρίστων εσόδων και μειώσεις (έναντι των περσινών αποδόσεων) στους Κ.Α. 0112 – Βοσκήσιμων Εκτάσεων, Κ.Α. 0441 – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Ιδιαίτερη αιτιολογία απαιτεί η «υπεραισιόδοξη» εγγραφή των σημαντικότατων ποσών στους Κ.Α. 3218 και 3221.0003 καθόσον, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, στην ομάδα 32 εξαιρούνται εγγραφής τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις ανεπίδεκτες ενδεχομένως είσπραξης, ώστε να μην παραβιάζεται δια της εγγραφής επισφαλών απαιτήσεων στον προϋπολογισμό, η βασική αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας αυτού (ο Κ.Α.85 των εξόδων – προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα ΠΟΕ – καταργήθηκε).

Στις δαπάνες δεν αιτιολογούνται εγγραφές αυξημένων πιστώσεων για μισθοδοσία προσωπικού στις υπηρεσίες, δεδομένης της μείωσης βάσει του ενιαίου μισθολογίου και της απαγόρευσης των προσλήψεων. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ελεγχθεί ο προϋπολογισμός σας, παρακαλούμε να μας στείλετε:

1.Τις αποφάσεις 172 (τεχνικό πρόγραμμα) και 183/2011 (προϋπολογισμός) του δημοτικού σας συμβουλίου διορθωμένες (σε ορθή επανάληψη) με τους συμβούλους που μειοψήφησαν και το λόγο της μειοψηφίας τους.

2.Αναλυτική αιτιολόγηση έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής όπου θα αιτιολογείται κάθε εγγραφή που διαφοροποιείται από τις αποδόσεις του προηγούμενου έτους, με ιδιαίτερη επεξήγηση στις περιπτώσεις των εσόδων του Κ.Α. 32, αποστέλλοντας κάθε σχετικό στοιχείο που θα τεκμηριώνει την εγγραφή.

3.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011

4.Πίνακα του υπηρετούντος προσωπικού σας ανά υπηρεσία με τις ετήσιες αποδοχές τους

5.Πίνακα με τα ανεξόφλητα τιμολόγια του Κ.Α. 81 (Ημερομηνία έκδοσης – επωνυμία – αιτιολογία – αξία)». "

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη!

"Η μούρλια δεν πάει στα βουνά αλλά στων ελλήνων τα κλούβια αβγά. Ανθελληνικές και φιλογερμανικές κραυγές;
Ωραία λοιπόν.
Ε, τότε, εξηγείστε μου κάτι πολύ απλό. Πως γίνεται, από τη μια το εβδομήντα και πλέον τοις εκατό των ερωτηθέντων να είναι φανατικά με το ευρώ και την ίδια στιγμή να ωρύεται εναντίον των μέτρων και περίπου με εφ' όπλου λόγχη να επιτίθεται εναντίον Τρόικας και δανειστών;
Παραλογισμός επικών διαστάσεων. Γιατί ουδείς σε ανάγκασε να πάρεις δανεικά. Γιατί ουδείς σε εξεβίασε να πέσεις γονυπετής στα πόδια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σα να εκλιπαρείς τον τραπεζίτη σου και αφού αρπάξεις τα φράγκα τα ζεστά στην συνέχεια να επιδίδεσαι στο γνωστό σπορ της τσάμπα μαγκιάς. Και από πάνω να τον μουντζώνεις για τοκογλυφία και να ορκίζεσαι υπέρ πίστεως και πατρίδας.

Θέλεις ανεξαρτησία; Πολύ απλό. Αρπάζεις τηλέφωνο και με το «καλημέρα», κατάμουτρα τους λες ότι δεν θέλεις ούτε δεκάρα τσακιστή. Μίστερ Τόμσεν πάρε τους συμβούλους σου και τα επιτελεία σου και μπρος. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την Τρόικα και όλους εσάς τους τοκογλύφους. Καλύτερα φτωχοί παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γιατί αγαπητέ μου βαριά η καλογερική. Γιατί, φίλτατε, ακόμα βαρύτερη η ανεξαρτησία και η ελευθερία η ελληνική. Γιατί, το ξέρεις, υπάρχει λύση σε κάθε τι. Υπάρχει επιλογή. Αρνείσαι τα δανεικά και επιστρέφεις στην δραχμή. Μα είναι κόλαση θα πεις. Μα δεν μπορείς να τα έχεις όλα αυτή την τραγική στιγμή. Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Για όνομα του θεού. Πρέπει να ενηλικιωθείς και να αποφασίσεις σαν να είσαι μεγάλο, πολύ μεγάλο παιδί. Θέλεις ευρώ; Τότε άρπα ένα Τόμσεν και βολέψου με μισό μισθό, μισές συντάξεις, μισά ταμεία και μισή, για κάθε ακίνητο, υποτιμημένη αξία. Δεν θέλεις Μέρκελ; Ε τότε, επιστροφή στο παρελθόν. Τα ψέματα τελειώσανε. Και μαζί μ' αυτά τελειώσανε όλα τα καλά. Κι όμως εσύ εκεί.

Στριμωγμένος στα καναβάτσα εξακολουθείς ακόμα και τώρα στην καταστροφή, τα ίδια, τα άστοχα να επιθυμείς. Και τα δανεικά. Και στα μέτρα να αντιδράς. Και να βρίζεις τους δανειστές σου. Και να μην συμβιβάζεσαι με την έξοδό σου από την ευρωζώνη και την επιστροφή στην δραχμή. Τουτέστιν μούρλια επικών διαστάσεων. Τουτέστιν καμία ελπίδα. Γιατί τον νεοέλληνα όσο και να πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς!"


Σαπούνια. του Δημήτρη Δανίκα

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Ήρθαν! Οι "πειρατές" είναι εδώ, θα μείνουν;


"Τα 56 ιδρυμένα και τα 21 επισήμως αναγνωρισμένα Κόμματα Πειρατών σε όλο τον κόσμο, με εκλεγμένους 2 Ευρωβουλευτές, 15 Βουλευτές και 194 Δημοτικούς Συμβούλους σε όλη την Ευρώπη, αγωνιζόμαστε να προωθήσουμε και να επεκτείνουμε τις Αρχές και τις Ιδέες που ξεκίνησαν πριν έξι χρόνια στη Σουηδία για:

* Προστασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων από επεμβάσεις κρατών και εταιρειών.
* Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, με μείωση του χρόνου προστασίας και ελεύθερη χρήση ψηφιακών αντιγράφων για ιδιωτική, μη-εμπορική χρήση.
* Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Πατέντες, που οδηγούν σε πανάκριβα φάρμακα, ανθρώπινες απώλειες κι άδικη εκμετάλλευση.

Παράλληλα, τα Πειρατικά Κόμματα κάθε χώρας εστιάζουν σε επιμέρους προβλήματα των χωρών τους, σε πλαίσιο μεταξύ τους ανεξαρτησίας, έχοντας βασικές Αξίες όπως:

* Η ψηφιακή, συμμετοχική, Άμεση Δημοκρατία.
* Η Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.
* Η ενίσχυση του Διαχωρισμού των Εξουσιών.
* Ο Σεβασμός της Ιδιωτικής Ζωής.
* Η διάλυση των Ιδιωτικών Μονοπωλίων.
* Η χρήση Ανοικτών Προτύπων και Ελεύθερου Λογισμικού.
* Η ελεύθερη Πρόσβαση στην Γνώση και τον Πολιτισμό.
* Η Προστασία Πληροφοριοδοτών, Δημοσιογράφων και bloggers, όταν δημοσιοποιούν παρανομίες.
* Η Ανθρώπινη Ελευθερία.
* Η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.
* Ο Πληροφοριακός Αυτοκαθορισμός.
* Η συμμετοχή στην Ψηφιακή Ζωή και ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός.
* Το δικαίωμα Ασφαλούς Ύπαρξης.
* Οι δωρεάν και Δημοκρατικά Ελεγχόμενες Τεχνικές Υποδομές.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας δεν τοποθετείται πάνω στον ξεπερασμένο άξονα αριστερά-κέντρο-δεξιά.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας γεννήθηκε στον 21o αιώνα, για να αποτελέσει το ΝΕΟ Λειτουργικό Σύστημα της Κοινωνίας μας, εξασφαλίζοντας σε κάθε πρόσωπο τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα, να συμμετέχει ψηφιακά, να ζει με αξιοπρέπεια και να αποφασίζει για το κοινό μας μέλλον."


ΕΔΩ: http://www.pirateparty.gr/